Bestyrelsesmedlemmer Biavlerforeningen

 

Ressource person ikke valgt til bestyrelsen men udpeget af denne